Aktuellt

Samarbete med Vasa Elektriska!

Vi kan nu med glädje publicera vårt projekt som vi har gjort i samarbete med Vasa Elektriska! Pandemin har varit förödande för många familjers ekonomi och vi vill hjälpa till. Vasa Elektriska stöder våra mikroflickor under säsongen 2021-2022. Projektet är till för att hjälpa barn som tvingats avstå från sin hobby eller inte haft möjligheten att påbörja en hobby på grund av ekonomiska svårigheter.

Vasa Elektriska hjälper oss att erbjuda möjligheten för några mikroflickor att spela säsongen 2021-2022 utan säsongsavgifter. Vi vill erbjuda denna möjlighet till de barn som tvingats avstå från sin baskethobby under året 2020-2021 på grund av ekonomiska svårigheter som orsakats av pandemin och barn som vill påbörja en baskethobby men inte har de finansiella resurser som krävs.

Om detta skulle kunna hjälpa dig, ditt barn eller en bekant, skriv då en ansökan till våran sponsoransvarig, vars kontaktuppgifter kan hittas i slutet på artikeln!

Ett stort tack till Vasa Elektriska för denna fina möjlighet!

Sponsoransvarig

Gabriella Rytkönen              gabriella.rytkonen(at)gmail.com

sv_SESvenska