Aktuellt

Samarbete med stiftelsen för Åbo Akademi

Vi kan nu med glädje publicera vårt projekt som vi har gjort i samarbete med stiftelsen för Åbo Akademi! Pandemin har varit förödande för många familjers ekonomi och vi vill hjälpa till. Stiftelsen för Åbo Akademi stöder våra miniflickor under säsongen 2021-2022. Projektet är till för att hjälpa barn som tvingats avstå från sin hobby eller inte haft möjligheten att påbörja en hobby på grund av ekonomiska svårigheter.

Stiftelsen för Åbo Akademi hjälper oss att erbjuda möjligheten för några miniflickor att spela säsongen 2021-2022 utan säsongsavgifter. Vi vill erbjuda denna möjlighet till de barn som tvingats avstå från sin baskethobby under året 2020-2021 på grund av ekonomiska svårigheter som orsakats av pandemin och barn som vill påbörja en baskethobby men inte har de finansiella resurser som krävs.

Om detta skulle kunna hjälpa dig, ditt barn eller en bekant, skriv då en ansökan till våran sponsoransvarig, vars kontaktuppgifter kan hittas i slutet på artikeln!

Ett stort tack till Stiftelsen för Åbo Akademin för denna fina möjlighet!

Sponsoransvarig

Gabriella Rytkönen              gabriella.rytkonen(at)gmail.com

sv_SESvenska